آموزشگاه خدمات سلامت شهریار با ارایه محتوای آموزشی به مدیران و کارکنان اصناف محترم به صورت آنلاین و غیرحضوری و برگزاری آزمون حضوری با رعایت شرایط فاصله گذاری اجتماعی و کلیه نکات بهداشتی ، در شرایطی ایمن دوره را طی و گواهی بهداشت شرکت کنندگان و متقاضیان را صادر می نماید.