ساعت کاری 16:00-08:00

تهران، شهریار ، میدان جهاد ، ابتدای بلوار انقلاب ، پلاک 319 ، طبقه دوم ، واحد 4

مالکین، مدیران و متصدیان با بهره گیری از دانش آموختگان رشته بهداشت محیط وضعیت بهداشتی محیط کاری خود اعم از کارکنان، ابزار و تجهیزات، مواد اولیه، محصول نهایی، ساختمان را بررسی، کنترل و اصلاح نموده و در نهایت این وضعیت در سامانه جامع بازرسی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی ثبت و اظهار می شود.

این امر به منظور اصلاح و بهبود فرایند ارائه محصولات و خدمات به مشتریان بوده و از اقدامات قانونی ناگهانی به علت عدم اگاهی نسبت به زیرساختهای بهداشتی و فرایندی جلوگیری می کند.

فرایند انجام خوداظهاری و خود کنترلی

مراحل انجام ممیزی