ساعت کاری 16:00-08:00

تهران، شهریار ، میدان جهاد ، ابتدای بلوار انقلاب ، پلاک 319 ، طبقه دوم ، واحد 4

با انجام آزمونهای انگلی ، کارکنان از صحت سلامتی سیستم گوارشی خود و عدم انتقال بیماریها به محصول و مواد اولیه مطلع شده و در صورت ابتلا تا حصول درمان کامل از فعالیت در بخشهای حساس خودداری نمایند.

فرایند صدور کارت بهداشت

: با انجام آزمونهای انگلی ، کارکنان از صحت سلامتی سیستم گوارشی خود و عدم انتقال بیماریها به محصول و مواد اولیه مطلع شده و در صورت ابتلا تا حصول درمان کامل از فعالیت در بخشهای حساس خودداری نمایند