ساعت کاری 16:00-08:00

تهران، شهریار ، میدان جهاد ، ابتدای بلوار انقلاب ، پلاک 319 ، طبقه دوم ، واحد 4

سرعت عمل و کیفیت کار این مجموع بسیار قابل توجه و قابل تحصین بوده و بهترین خدمات را ارائه میدهند
امید قلمی
متقاضی کارت بهداشت