ساعت کاری 16:00-08:00

تهران، شهریار ، میدان جهاد ، ابتدای بلوار انقلاب ، پلاک 319 ، طبقه دوم ، واحد 4

در مدت اموزش به صورت سمعی و بصری کلیه قوانین – ایین نامه ها و مسایل بهداشتی به متصدیان و کارکنان  آموزش داده شده و در انتهای دوره ازمون اثربخشی برگزار و به شرکت کنندگان گواهی ارائه می شود.

فرایند دریافت گواهی آموزشی

گواهی آموزشی